Studenten MBO Amersfoort en studenten MBO-Zorg op Curaçao delen kennis en ervaringen

In navolging op de crowdfundactie en eerdere bezoeken aan IFE (MBO-zorg) op Curaçao is er afgelopen periode een project gestart met 4e jaars verpleegkundige van ons en 3e jaars verpleegkundige van IFE op Curaçao. De verpleegkunde studenten van MBO Amersfoort geven een klinische les (een soort presentatie voor vakgenoten) over de GGZ en deze klinische les wordt door de studenten op Curaçao beoordeeld.

De studenten gaven aan dat het leuk en leerzaam was. Daarnaast worden ze zich op deze manier bewust van andere culturen en andere talen. Lucas Snijder, student verpleegkunde op MBO Amersfoort zegt het volgende over deze samenwerking:

”In januari hebben mijn klas en ik de tijd gekregen om een klinische les voor te bereiden. Nadat de klinische les gemaakt was, is deze door onze docent opgenomen en door medeleerlingen beoordeeld. Vervolgens is onze klinische les gepresenteerd aan de leerlingen in Curaçao. Ik vind het leuk dat MBO Amersfoort een mogelijkheid geeft voor een samenwerking met het buitenland. Dit is ook terug te zien aan de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.”

De studenten op Curaçao gaven aan het lastig te vinden om anderen te beoordelen en kritisch te zijn. Daarnaast is Nederlands ook niet de moedertaal op Curaçao, hier moest dus ook rekening mee gehouden worden. Uiteindelijk is het ze toch gelukt kritische- en vakinhoudelijke feedback te leveren. De studenten hebben onderling ook ervaringen kunnen uitwisselen over hun werk als verpleegkundige.

Dit project wordt vervolgt en uitgebreid!

De studenten van MBO Amersfoort online in gesprek met de studenten op Curaçao.