‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25477
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij neemt graag het initiatief. Je bent vriendelijk en creatief. Je doet wat er moet gebeuren. Je kunt jouw gedrag aanpassen aan wat nodig is in een bepaalde situatie. Je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorg en begeleid je mensen met een beperking. Het zijn mensen van alle leeftijden met verschillende beperkingen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking maar ook vaak een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Sommige mensen zijn meervoudig beperkt.

Jij ondersteunt deze mensen in hun dagelijks leven op het gebied van wonen en dagbesteding. Je stimuleert ze om zo zelfstandig mogelijk te zijn en geeft en de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Er zijn allerlei plekken waar deze mensen geholpen worden. Met wonen, werk, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Sociaal werk, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijke zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een onderwijslocatie. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf:
Leerhuis Hoenderberg

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij dit onderwijsbedrijf wilt volgen

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
 • Je stelt het ondersteuningsplan op
 • Je ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Je ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt direct betrokkenen (zoals familie en vrienden)
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit Je voert beheertaken uit
 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Opleidingskosten

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.155,- per schooljaar. Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 240,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 582,- per schooljaar.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 4 ben je toelaatbaar op een hbo-opleiding, zoals:

 • Social work
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Culturele en maatschappelijke vorming
 • Pedagogiek/psychologie
 • PABO
 • Lerarenopleidingen
 • Spel- en dramatherapie
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen