‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Dienstverlening, helpende zorg en welzijn

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25498
Leerweg:BOL, BBL
Niveau:2
Duur opleiding:2 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij zorgt graag voor anderen. Je gaat gemakkelijk om met mensen. Je wilt ze graag begrijpen. Je bent positief en je kunt goed plannen en organiseren. Je vindt het leuk om samen te werken. Je vindt het niet erg om hard te werken. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk. Je doet wat er moet gebeuren.

Dit is jouw toekomst

Als helpende zorg en welzijn werk je bijvoorbeeld bij een verzorgingstehuis, verpleeghuis, buurthuis of kinderdagverblijf. Of een instelling voor mensen met een handicap. Maar je kunt ook bij mensen thuis werken.  Jij helpt mensen om zichzelf te verzorgen. En je helpt in het huishouden. Je kunt helpen bij het eten en drinken, wassen en aankleden. Natuurlijk geef je ze aandacht en je luistert goed naar ze. Je maakt het leven van mensen wat fijner.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Helpende zorg en welzijn op twee manieren doen. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 20 uur per week. En je gaat 1 dag per week naar school. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

De opleiding duurt 2 jaar. Hierin kies je ook extra vakken, keuzedelen. Je krijgt veel begeleiding.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals taal of rekenen. Daarin doe je examen. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kunt. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leren in een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan. Je kunt de BOL-opleiding volgen bij de onderwijsbedrijven:

Geef bij je aanmelding aan dat je de opleiding bij een van deze onderwijsbedrijven wilt volgen

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een Helpende zorg en welzijn precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • Je bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • Je maakt ruimtes gebruiksklaar
 • Je treedt op als aanspreekpunt
 • Je voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • Je assisteert bij voorraadbeheer
 • Je draagt bij aan een veilige situatie
 • Je voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • Je voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • Je evalueert de werkzaamheden
 • Je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • Je ondersteunt bij wonen en huishouden
 • Je ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • Je assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Verplichte onderdelen bij deze opleiding zijn: Nederlands, rekenen, en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo basisberoepsgerichte-, vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo
  theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma entree-opleiding (mbo niveau 1)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt. Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.216,- per schooljaar. Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 253,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 616,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem? Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen.

Vervolgopleidingen

Mbo-opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld Verzorgende

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen