‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider specifieke doelgroepen

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25476
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij neemt graag het initiatief en je bent zorgzaam. Je doet wat er moet gebeuren. Je kunt rustig blijven in lastige situaties. Je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als begeleider specifieke doelgroepen begeleid je mensen die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn mensen van alle leeftijden. Jij kijkt goed waar je ze het best mee kan helpen en hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Cliënten verblijven in verzorgings- en verpleegtehuizen, welzijnsinstellingen, thuiszorg of instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Verzorgende IG, Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg, alle niveau 3-opleidingen van de School voor Gezondheidszorg en Welzijn. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijk Zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider specifieke doelgroepen precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
  • Je biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen
  • Je levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
  • Je begeleidt specifieke doelgroepen en hun direct betrokkenen (zoals familie en vrienden) bij (dagelijkse) activiteiten
  • Je ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of deelname aan de maatschappij

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, Loopbaan en Burgerschap.

Twee diploma’s bij afstuderen?

Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen