‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider maatschappelijke zorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25780
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Februari, Augustus

Neem je graag het initiatief en ben je zorgzaam? Blijf je rustig in lastige situaties? Dan is de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg misschien iets voor jou! Je doet wat er moet gebeuren en sluit je aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft daarbij goed je grenzen aan.

 

Vanaf september 2022 zijn onderstaande uitstromen onderdeel van deze opleiding:

 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Begeleider gehandicaptenzorg

Dit is jouw toekomst

Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je mensen die niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Het zijn mensen van alle leeftijden. Jij kijkt goed waar je ze mee kunt helpen en hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn. Het is belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt en geïnteresseerd bent in de cliënt.

Je kunt gaan werken bij instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast kun je ook werken bij welzijnsinstellingen, justitiële instellingen, en asielzoekerscentra.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg op twee manieren doen.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar en ga je 1 dag per week naar school. Er zijn hierbij twee leerroutes, namelijk een 3 jarige en een 2 jarige. Nadat je bent gestart met de opleiding bespreek je samen met je studieloopbaanbegeleider welke route voor jou het meest passend is.


In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnen schoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je er bij ons voor kiezen om de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf te volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een onderwijslocatie. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf:

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een onderwijsbedrijf wilt volgen.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider maatschappelijke zorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je helpt bij de uitvoering van ondersteuningsplannen
 • Je biedt ondersteuning, begeleiding en zorg aan cliënten
 • Je begeleidt cliënten en hun naasten bij activiteiten
 • Je helpt bij de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen
 • Je reageert adequaat bij crisissituaties
 • Je ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of deelname aan de maatschappij
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je levert een bijdrage aan de begeleiding nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Aanvullende toelatingseisen

 • Voor de BBL-opleiding moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Dit geldt niet voor de BOL-opleiding.
 • In sommige gevallen is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht.

Verkort traject
Voor de BBL opleidingen geldt dat er -afhankelijk van je vooropleiding- maatwerk en/of een verkort traject mogelijk is. Nadat je bent gestart wordt er samen met jou en jouw slb gekeken of je hier voor in aanmerking komt.

Dit is altijd afhankelijk van je eigen inzet en resultaten.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-.

Het lesgeld voor BBL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is voor:

 • Entree- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) € 258,-.
 • De vak-, middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) € 624,-.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?

Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Voor sommige opleidingen heb je aanvullende kosten. Waar moet je rekening mee houden bij jouw opleiding?

 

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld:

 • Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
 • Sociaal Werker
 • Onderwijsassistent
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Bekijk dan de laatste informatie van de BBL-opleiding en BOL-opleiding.