‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Begeleider gehandicaptenzorg

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25475
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 3
Duur opleiding: 3 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij neemt graag het initiatief. Je bent vriendelijk en creatief. Je doet wat er moet gebeuren. Je kunt jouw gedrag aanpassen aan wat nodig is in een bepaalde situatie. Je sluit aan bij de mogelijkheden en het niveau van de cliënt. Jij geeft goed je grenzen aan.

Dit is jouw toekomst

Als begeleider gehandicaptenzorg verzorg en begeleid je mensen met een beperking. Het zijn mensen van alle leeftijden met verschillende beperkingen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking maar ook vaak een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Sommige mensen zijn meervoudig beperkt.

Jij ondersteunt deze mensen in hun dagelijks leven op het gebied van wonen en dagbesteding. Je stimuleert ze om zo zelfstandig mogelijk te zijn en geeft en de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Er zijn allerlei plekken waar deze mensen geholpen worden. Met wonen, werk, dagbesteding en vrije tijd. Op die plekken kun jij na je opleiding werken.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Je kunt de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg op twee manieren doen.
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je minimaal 650 uur per jaar, en ga je een dag per week naar school.
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De nadruk ligt op school, daar krijg je zowel theorie als binnenschoolse praktijk. Ook loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In de BOL-opleiding is het eerste jaar een basisjaar met een gemengde klas voor studenten Verzorgende IG, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg, alle niveau 3-opleidingen van de School voor Gezondheidszorg en Welzijn. Vanaf leerjaar twee volg je de opleiding verder met alleen studenten Maatschappelijk zorg en krijg je beroepsspecifieke vakken.

De opleiding duurt drie jaar.

Op school krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.

Leer bij een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom kun je bij ons de BOL-opleiding bij een onderwijsbedrijf volgen. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als vakman of –vrouw.

Je kunt de BOL-opleiding volgen bij onderwijsbedrijf: Leerhuis Hoenderberg

Geef bij je aanmelding aan dat je de studie bij een onderwijsbedrijf wilt volgen.

Twee diploma’s bij afstuderen?

Vanaf het tweede leerjaar kun je een traject volgen met de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 3. Dit traject leidt tot dubbelkwalificering. Je verlaat de school dan met twee diploma’s: Maatschappelijke zorg niveau 3 en Verzorgende IG.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een begeleider gehandicaptenzorg precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid
 • Je biedt zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
 • Je ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
 • Je ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en directbetrokkenen (zoals familie en vrienden) bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit
 • Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Verplichte vakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

 • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
 • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
 • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.155,- per schooljaar. Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 240,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 582,- per schooljaar.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Vervolgopleidingen

Met een mbo-opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, zoals:

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener
 • Onderwijsassistent
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Sociaal cultureel werker

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen