Leerhuis de Liendert benoemd tot Koploper van Zorgpact

Leerhuis de Liendert is door Zorgpact benoemend tot Koploper. In de Liendert worden studenten in de praktijk opgeleid voor een beroep in de zorg. Initiatiefnemers zijn MBO Amersfoort en Beweging 3.0. Het samenwerkingsverband draagt bij aan een bredere samenwerking in de zorg met als doel kwalitatief goed zorgpersoneel voor nu en in de toekomst. De benoeming is donderdag 22 juni feestelijk gevierd met bewoners van het woonzorgcentrum.

Trots
Studenten Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG of MBO-Verpleegkundige van MBO Amersfoort brengen hun vaardigheden direct in de praktijk bij Leerhuis de Liendert. De doorstroom van niveau 2 naar 3 en van niveau 3 naar 4 is hierdoor groot. “Daarnaast zien we dat zij goede kans maken op een baan in de zorg,” aldus Manuela Koops-van Halteren, specialist onderwijsbedrijven en docent bij MBO Amersfoort. Maar ook de bewoners zijn blij met de studenten. “Onze cliënten genieten van de extra aandacht van de studenten, en geven dit ook aan,” benadrukt Anneli Reinders, manager van de Liendert. “We zijn dan ook bijzonder trots op deze samenwerking.”

Kopgroep Zorgpact
Koplopers van Zorgpact wisselen onderling kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Zorgpact benoemde Leerhuis de Liendert als een van haar koplopers, omdat het samenwerkingsverband haar vruchten afwerpt. “Dat studenten wat zij leren meteen oefenen in de praktijk, is goed voor hun ontwikkeling. Bij Leerhuis de Liendert is sprake van een win-win situatie,” aldus Zorgpact.

Zorgpact is in het leven geroepen door het kabinet om optimaal in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg vanuit samenwerking tussen werkgevers, lokale overheden en onderwijsinstellingen.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen