IkLevenSles

We zijn op zoek zijn naar nieuwe manieren van samenleven, waarin de vergrijzing een waardige plek heeft. Hoe zorg je goed voor een kwetsbare oudere, die misschien nu wel dement is, maar die ook gewoon een mens is en misschien wel een bijzonder mooi mens is geweest.

In november zullen in 5 regio’s in Nederland Inspiratie&Kennisdagen worden georganiseerd. Doel van deze dagen is tot verfrissende en vernieuwende perspectieven te komen, waarbij jongeren zich mede-eigenaar voelen. Ook is er ruimte voor aanbevelingen aan minister Bussemaker, staatssecretaris Van Rijn en het Nationaal Programma Ouderenzorg. Maar vooral willen we aan de slag met vernieuwing.

Jongeren zijn op deze dag door hun frisse blik waardevol voor de toekomst van ouderen. Jongeren doen in aanloop naar de dagen onderzoek, gaan op pad, praten met ouderen, familie, experts. Op deze Inspiratie- en Kennisdagen is nadrukkelijk ruimte voor de beelden en ideeën van jongeren. Directeuren van zorginstellingen, lectoren, docenten, en hoogleraren luisteren naar de inbreng van jongeren en. “Wat valt op aan de blik van jongeren? Welke conclusies zijn daar¬aan te verbinden? Welke acties zien zij voor zich en wat is er voor nodig om ze mogelijk te maken?” Vervolgens zijn de professionals die in de middag mee aan de slag gaan om de kracht van bepaalde ideeën te achterhalen en een aantal ideeën richting een stap verder te helpen.

Als we nu niet goed nadenken over de zorg voor de ouderen. Waarom zou er dan straks iemand voor ons zorgen? Als wij de ouderen niet belangrijk vinden, waarom zouden wij dan straks wel waardevol zijn?

“Als het verleden niets betekent voor het heden,
is het heden niets waard voor de toekomst”
Claudia de Breij

Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis werken samen aan de een van de grootste uitdaging waarmee de samenleving de komende decennia wordt geconfronteerd: het omgaan met een bevolking die steeds verder vergrijst. Studenten van de opleidingen verpleegkunde, maatschappelijke zorg, sociaal maatschappelijke dienstverlening, verzorgende-IG zien veel. Vaak zijn ze verbaasd over de manier van omgang met ouderen: ‘Zo kan het toch niet?’ Of hebben ze ideeën over hoe het beter voor de ouderen en medewerkers kan. En voor je het weet, voelen ze vooral de onmacht om er iets aan te veranderen. En haken af. Dat willen we voor zijn. En juist hun energie en blik is van belang.

Gezamenlijk gaan ouderen, jongeren, professionals en non-professional aan de slag om de ambities ook concreet en haalbaar te maken. voor de toekomst van de ouderenzorg. Wij doen mee… U ook?

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen